Sociala medier

Sociala medier är ett brett område där vikten av en tydlig strategi inte kan underskattas. Vi kan hjälpa er att ta fram den strategi som fungerar just för er.

En bra strategi är nyckeln till framgång

Oavsett vilken plattform som är aktuellt att använda sig av i arbetet med sociala medier så är en genomtänkt och bra strategi nyckeln till framgång. Strategin ser alltid annorlunda ut för olika verksamheter då förutsättningarna varierar från fall till fall. Säkert är att företag idag fokuserar mer och mer på denna gren av den digitala marknadsföringen. Med all rätt tycker vi.

Arbete med sociala medier för företag är en gren som växer lavinartat. Vi hjälper våra kunder att ta fram en strategi som är helt anpassad till just kundens verksamhet. Vilka plattformar som är aktuella för arbetet diskuteras initialt och exakt hur strategin ser ut är nästa steg. Ofta sker arbete kring sociala medier fullt ut i samarbete med kund då framtagning av innehåll blir bäst om både kunden, som sitter inne med kunskap kring sina tjänster, och vi ser över innehåll utifrån nyckelord och konverteringssynvinkel.

Det finns många fördelar för företag att arbeta med sociala medier. Framförallt skapar det en möjlighet till en kanal direkt till våra potentiella kunder. Genom denna kanal kan vi bearbeta och informera om vad som händer på företaget. Med löpande uppdateringar kan man på ett unikt sätt visa vilket typ av företag man driver och tillsammans bygga upp en ökande följarskara av intressenter.

Vi jobbar bland annat med:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Som ett komplement till arbetet finns det idag möjlighet att jobba med remarketing på flera av ovanstående medier. Vi jobbar idag med remarketing på sociala medier på flertalet kunder då detta är ett yppterligt sätt att öka konverteringen, vilket såklart är en viktig parameter i alla projekt.

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi valt att samla engagerade människor med stark kompetens kring olika områden inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat.