Sökmotoroptimering (SEO)

Från våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm jobbar vi med sökmotoroptimering till kunder i hela landet. SEO är ofta en central del i vårt arbete med digital marknadsföring.

Sökmotoroptimering – Ett viktigt verktyg

SEO, det vill säga sökmotoroptimering, är inte svaret på allt men en väldigt central del inom digital marknadsföring. Arbetet med SEO påverkar även andra delar såsom Google AdWords och konvertering. Då de flesta branscher är hårt konkurrensutsatta gäller det att hitta smarta sätt att lyckas med arbetet.

Sökmotoroptimering, hur ser processen ut?

När vi jobbar med SEO har vi en enorm fördel av att vi också är vana webbutvecklare. För att kunna ta ett fullt ansvar för kundens digitala närvaro krävs denna bredd. Idag räcker det inte att lyckas hamna högt upp på Google utan det krävs också att vi konverterar besökaren till något i slutändan. Inom ramarna för våra SEO-case ryms därför alltid även konverteringsoptimering. Utan att veta hur besökarna i slutändan konverterar kan vi inte veta att vi jobbar på rätt sätt med sökorden.

Sökordsanalys

 • Relevans (affärsnytta)
 • Antal sökningar
 • Konkurrens

Exakt antal sökord för respektive språk specificeras under detta arbete. Val och utvärdering av sökord för det fortsatta arbetet sker alltid i samarbete med kund. En väl genomförd sökordsanalys säkerställer att vi inte lägger tid på felaktiga insatser i det fortsatta arbetet.

Nulägesanalys

 • Nuvarande position för aktuella sökord
 • Konkurrentanalys
 • Nuvarande trafikmängd
 • Bounce rate
 • CTR i search console

Nulägesanalysen och dess olika delar ligger till grund för att kunna utvärdera framstegen av vårt SEO-arbete framöver på ett bra sätt.

Mätbara mål

 • Definiering av KPI (de viktigaste målen)
 • Uppsättning av framtagna mål i Google Analytics

Ett mål kan t ex vara:
25% av den trafik som sökt på ”sökordet” och klickat på er i träfflistan ska sedan fylla i ett kontaktformulär på en viss landningssida. Alla mål som uppfylls registreras på kundens konto i Google Analytics.

Strategi sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete som kräver en långsiktig strategi. Den initiala strategin omfattar övergripande insatser för de första 6-12 månaderna av SEO-arbetet. Exakt val av insatser kan variera från månad till månad. Se nedanstående exempel:

Månad 1
– Implementation av tekniska åtgärder enligt analys
– Länkbygge för valda sökord
– Rapportering

Månad 2
– Utvärdering av insatser
– Länkbygge
– Rapportering

Struktur

 • Definiering av vilka undersidor som ska agera landningssidor för respektive sökord
 • Definiering av hur landningssidorna ska vara utformade för maximal synlighet (inkluderar även rekommendationer om textmassans storlek och dess densitet av respektive sökord)
 • Strukturering av eventuell produktkatalog så att alla produkter hamnar i korrekta och seo-vänliga produktkategorier
 • Rekommendation kring vilka interna länkar som som bör implementeras

Ovanstående punkter behöver behandlas under uppstarten av arbetet. Korrekt struktur är avgörande för om SEO-arbetet lyckas eller ej. Arbetet görs alltid i tillsammans med kund.

Tekniska åtgärder

 • Text-url:er
 • Taggar
 • Mobilanpassning
 • Svarstider

En åtgärdslista tas fram för justering av tekniska problem rörande exempelvis ovanstående punkter för aktuell webbplats. Detta är en förutsättning för att lyckas med SEO-arbetet. Fler punkter kan förekomma.

Ändring av textinnehåll

Kvaliteten på textmassor spelar stor roll för hur webbplatsen värderas av sökmotorerna. Både ändring samt framtagning av nytt textmaterial är vanligt förekommande. All text skapas i enlighet med aktuell SEO-standard.

Löpande insatser

Varje månad genomför vi våra på förhand framtagna insatser. Vanligtvis följer vi en 6-månadersplan.

 • Utvärdering av sökord
 • Länkbygge/länkstruktur
 • Strukturändringar vid behov

Utvärdering av sökord

Med jämna mellanrum sker utvärdering av valda sökord. Vi vill då ta reda på:

 • Om sökordet fortfarande är relevant för vår kund
 • Om den trafik det aktuella sökordet genererar uppfyller satta konverteringsmål
 • Om förutsättningarna ändrats i form av ökad konkurrens på aktuellt sökord

Länkbygge/länkstruktur

Vid SEO-arbete är det viktigt att skapa en korrekt länkstruktur på aktuell webbplats. Vi ansvarar för framtagning och publicering av relevanta texter, med tillhörande länkar, där densiteten av sökord i länktexter är korrekta. De artiklar vi tar fram ligger i storleksordningen 300-400 ord och är facktext blandat med allmänbeskrivande text om de sökord vi optimerar för. Vi publicerar artiklarna i olika kanaler såsom egna webbplatser, forum, bloggar och facksidor. Detta görs för att få en korrekt och blandad länkprofil i syfte att stärka aktuell webbplats synlighet.

Rapportering

 • Månatlig placeringsrapport
 • Genomgång av månadens insatser
 • Genomgång av kommande insatser
 • Tillgång till rapporteringsverktyg

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi valt att samla engagerade människor med stark kompetens kring olika områden inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat.