';
side-area-logo

GDRP/EPR

EU:s nya dataskyddslag, GDPR, och dess systerlag, EPR, har blivit ett hett ämne för den digitala sfären. Mild Media ger sin syn på vad som komma skall.

GDPR/EPR hos Mild Media

De nya lagarna kastar ett sällsamt allvar över vår verksamhet – vanligtvis handlar vårt jobb om att hjälpa kunderna till nya framgångar. Här berättar vi om hur vi hjälper dem med övergången till GDPR samt rapporterar om läget för oss som digital byrå.