FMT

Uppdrag att hjälpa till med både webbutveckling, digital marknadsföring, varumärkesfrågor och printarbete.

Uppdraget

FMT hade behov av en ny, uppdaterad webbplats med tydlig navigation till kundens två grenar: flygplats och hamn. Webbplatsen skulle kopplas till ett smidigt betalsystem samt spegla kundens verksamhet och profil. Under projektets gång fick Mild Media även i uppdrag att ta fram presentationsmaterial med syftet att visa kundens produktutbud, något kunden sedan skulle ta med sig på alla internationella mässor. Då kunden jobbar globalt sökte de en erfaren byrå med erfarenhet av både webbutveckling, digital marknadsföring, varumärkesfrågor och printarbete.

Kund

FMT

Bransch

Tillverkning för flyg och sjöfart

Ansvarig

Jesper Folkesson

Tjänster

Webbplats, UX, Presentationsmaterial

Lösningen

Initialt definierades mål och målgrupper genom användning av personas. Därefter utvecklade vi på Mild Media en ny webbplats i WordPress med koppling till betalsystemet DIBS, som är lösenordsskyddat. Designen fick sig ett lyft och moderniserades, liksom innehållet arbetades om för att bättre passa till den nya layouten, och webbplatsens struktur förbättrades med fokus på UX.
Därtill tog vi fram produktfilmer i Adobe After Effects. Filmerna är en presentation av FMT’s produktportfolio och används som säljstöd under de mässor som kunden medverkar på. Vi formgav även en broschyr i formatet liggande A5 som ett komplement till produktfilmerna samt tryckte upp dessa åt kund. Målet med presentationsmaterialet var att skapa intresse för FMT’s produkter hos mottagaren.

Resultatet

Tillsammans med FMT har vi på Mild Media jobbat fram ett tydligt, visuellt formspråk samt en varumärkesstrategi. FMT har fått en responsiv webbplats som speglar kundens verksamhet och grafiska profil. Webbplatsen är användarvänlig med uppdaterad struktur och navigation samt anpassade texter. Den digitala presentationen används under mässor samt som ett välkomnande inslag i entrén hos FMT, och broschyren distribueras till besökarna under mässorna – längst bak finns utrymme för egna anteckningar.

 

“En väldigt spännande kund med hela världen som marknad! Särskilt roligt är det att presentationsmaterialet vi jobbade fram kommer till så god användning.”

Jesper Folkesson Kundansvarig, Mild Media

Mer om det här projektet?

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om det här projektet.

  • Här kan du bifoga en fil, t ex ett underlag som du vill att vi ska ge offert på.