Mats Paulssonstiftelserna

Remake av webbplats, logotyp, grafisk profil och budskap

Uppdraget

Hösten 2019 stod Mats Paulssons stiftelser inför en omfattande remake. De ville se över logotyp, grafisk profil och budskap – hur de uppfattades utåt av allmänheten. Frågor som ”vilka är vi?”, ”vad står vi för?” och ”hur och vilka kan vi hjälpa/inte hjälpa?” behövde få svar, då budskapen bakåt i tiden många gånger upplevts som spretiga. De båda stiftelserna skulle hamna under samma paraply med en tydlig, gemensam presentation. Framförallt skulle känslan av seriositet stärkas – att de i allra högsta grad är ett par professionella stiftelser.

Kund

Mats Paulssonstiftelserna

Bransch

Stiftelser, Välgörenhet

Ansvarig

Jacob Johannisson

Tjänster

Webbdesign, grafisk profil

Lösningen

Som del av Mats Paulssons varumärkesarbete tog vi på Mild Media fram en helt ny grafisk profil. Den omfattar ny logotyp, bildspråk, typsnitt, färger, grafiska element och budskap.

Genom en nära dialog med kunden började vi basera logotypen på Medicon Village, ett bolag Mats Paulssons stiftelser är helägare till. Under processens gång gick vi ifrån detta till att skapa ett eget uttryck. Kunden hade själv en idé om färgerna gult och svart. Utifrån logotypen tog vi även fram layout för reklam, posters och broschyrer samt en powerpoint-template.

Resultatet

Vår designer jobbade mot ett seriöst och enkelt uttryck som förmedlar omtanke – att man inte är ensam, att det finns hjälp att söka. Logotypen symboliserar gemenskap och nytänkande – därav hjärtat. Den gula cirkeln är ett mynt för att länka till stiftelser och donationer.

Powerpoint-templaten kom till användning på senast styrelsemötet och ska även användas i andra representativa sammanhang framöver.

“Projekt som detta känns särskilt viktiga, där slutresultatet inte bara handlar om affärsnytta och varumärkesstrategi utan om människor. Vi är stolta över vårt samarbete och vart det kommer att leda.”

Jacob JohannissonProduktionsledare, Mild Media

Mer om det här projektet?

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om det här projektet.

  • Här kan du bifoga en fil, t ex ett underlag som du vill att vi ska ge offert på.