Platzer

Ny webbplats med målet att få ökad synlighet och tillgänglighet.

Uppdraget

Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. De äger och utvecklar 68 fastigheter med en total yta på cirka 800 000 kvm.

Platzer ville ha en ny webbplats med målet att få ökad synlighet och tillgänglighet. Designen skulle förnyas och strukturen uppdateras. Kunden önskade även en koppling till det administrativa fastighetssystemet Unit4 Property Management, då en viktig aspekt var att underlätta kundens arbete och effektivitet. När sedan projektet startades upp såg vi på Mild Media att Platzer hade behov av mer än de först planerat, och föreslog en samlad marknadsplattform varifrån allting sköts.

Kund

Platzer

Bransch

Uthyrning & förvaltning av fastigheter

Ansvarig

Mathias Eklöf

Uppdrag

Webbplats, UX, marknadsplattform

Lösningen

Vi på Mild Media byggde webbplatsen i WordPress med kopplingar till Lokalguiden.se och Objektvision.se. Felanmälningar synkas med Summera Support och Coor, och designen är baserad på Platzers grafiska profil och årsbokslut, för vilket de prisats. Kunden står för drift av hårdvara och Mild Media för applikation och support.

Resultatet

Med sin nya webbplats kan Platzer utföra ett samlat arbete för webben, vilket effektiviserar deras verksamhet. Webbplatsen är genomtänkt, responsiv och strukturerad med tydligare kategorier och bättre filtrering, därtill förberedd för SEO. Kunden har möjlighet att ändra allting på grund av webbplatsens goda flexibilitet och har genom dessa samlade förbättringar nått en ökad synlighet och närvaro på webben.

“Platzer är mycket roliga att jobba med, deras företagskultur stämmer väl överens med vår, och webbplatsen vi har tagit fram tillsammans har verkligen blivit bra.”

Mathias Eklöf Produktionsledare, Mild Media