Mild Media ett Gasell-företag - igen!

Gasellen utdelas till Sveriges snabbast växande företag och vi är ett av dessa!

Det är med både glädje och stolthet som vi kan berätta att Mild Media blivit utsett till Gasellföretag i år igen. Färre än 1 procent av de svenska aktiebolagen klarar av att uppfylla kraven för att bli gaseller och därmed sålla sig till de snabbast växande företagen i Sverige. Med hårt arbete, ett varmt arbetsklimat och starkt fokus på kvalitetsleveranser kämpar vi för att vara ett av dessa.

Gasell-utmärkelsen delas ut av Dagens industri, som baserar sitt beslut på företagets fyra senaste årsredovisningar. Andra parametrar som väger in är att ett Gasellföretag enligt senaste årsredovisningen måste ha

  • en nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning vid jämförelse av det första och senaste räkenskapsåret inom en fyraårsperiod
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett positivt rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • vuxit organiskt först och främst, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

Begreppet Gasell stiftades av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag är ett litet, snabbt växande företag som skapar flest nya jobb – storföretagen brukar allt som oftast tvingas effektivisera och minska sysselsättningen. Mer om Gasellföretagen och utmärkelsen går att läsa om här.