';
side-area-logo

Om oss

Mild Media är en digital design- och webbyrå med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm som bidrar med strategi, design, utveckling och teknik.

Webbyrån Mild Media

Vi är en strategisk och operativ webbyrå. Med operativ menar vi att vi inte bara jobbar strategiskt och konceptuellt utan alltid har ett resultatorienterat fokus. Då vi jobbar med hela spektrat från strategi, varumärke och design till webbutveckling, hosting & förvaltning och digital marknadsföring kan vi ta fullt ansvar för våra kunders digitala närvaro. Vi arbetar branschöverskridande med både stora och mindre kunder med varierande budgetar och gör allt från enkla webbplatser till avancerade e-handelslösningar.

ingress-PuzzleBlocks01

Våra kunder

Våra kunder befinner sig inom många olika segment. Några fokuserar på försäljning till konsumenter medans andra bara bedriver sin verksamhet mot andra företag. Vår roll som webbyrå i deras verksamhet varierar, men de kunder vi väljer att lyfta fram här har vi gjort betydande arbete för.