Byggmästar'n i Skåne

Byggmästarn’ i Skåne är ett familjeägt företag som grundades 1993. Sedan dess har de vuxit sig stora - i april 2018 blev deras VD tilldelad Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.

Uppdraget

Vi på Mild Media åtog oss uppdraget att skapa en ny webbplats åt Byggmästar´n i Skåne. Webbplatsen skulle spegla Byggmästar´ns position på marknaden och signalera de värden som företaget har. Stort fokus låg på konvertering och att visa upp dem som en stor och professionell aktör på marknaden. I uppdraget ingick även att ta över hosting och support för webbplatsen.

Lösningen

En ny webbplats togs fram enligt Byggmästarn’ i Skånes önskemål och grafiska profil. Sidan byggdes i WordPress för att dels ge kunden goda administratörsmöjligheter, dels skapa en stark grund att stå på inför framtiden. Webbplatsen lyfter särskilt fram deras många referensprojekt.

Resultatet

Byggmästar´n i Skåne har fått en ny webbplats som de själva lätt kan administrera. Webbplatsen är lätt att bygga vidare på, något som speglar kundens verksamhet – de är i ständig utveckling och var i behov av en webbplats som kunde följa med i förändringarna. Med webbplatsen visar de sin rätta persona för intressenter och kan därigenom jobba mer lönsamt med konvertering. Hos oss på Mild Media har de en samlad leverantör för fortsatt webbutveckling, SEO, konvertering, hosting och support.

KundByggmästar'n i Skåne

BRANSCHBygg-, Design- & Inredningsverksamhet

ANSVARIGPär Olausson

UPPDRAGWebbplats, Konvertering, Hosting & Support

“Det är riktigt kul att jobba med Byggmästar´n i Skåne, dels för att de är härliga personer men även för att de vill ha en öppen dialog med högt i tak - de vet att det är det som krävs för att webbprojekt ska bli lyckade.”

- Pär Olausson
Projektledare, Mild Media