Däckteam

Däckteam är, med 150 anslutna verkstäder, Sveriges största kedja inom däck och fälg.

Uppdraget

Uppdraget med Däckteam bestod i att utveckla deras nya webbplats med integrerad e-handel. Vi skulle skapa en mer utvecklad visuell identitet för att samla samtliga verkstäder under ett och samma tak. Fokus skulle också ligga på att driva mer relevant trafik till webbplatsen samt att öka konverteringen av denna.

Lösningen

Under projektet kom vi fram till att den bästa lösningen var att använda oss av WordPress som teknisk plattform. Vi inledde projektet med ett tydligt fokus på SEO samt övrig trafikdrivning och satte upp tydliga KPI:er och övrig målmätning. I lösningen ingår separata webbshopar för de olika verkstäderna samt en kraftfull hitta-verkstad-funktionalitet.

Resultatet

I steg 1 lanserades alltså en webbplats med integrerad e-handel för verkstäderna ute i landet. I steg 2 har samarbetet definierats till att innehålla löpande arbete kring seo, social media, konverteringsoptimering, etc.

KundDäckteam

BRANSCHDäck och fälg

ANSVARIGChristian Olausson

UPPDRAGWebbplats, E-handel, SEO, Konverteringsoptimering

“En rolig och givande kund att få möjlighet att jobba med. Vi ser ett tätt samarbete som nyckeln till en långsiktig digital framgång."

- Christian Olausson
Projektledare, Mild Media