Hedin Bil

Hedin Bil är en av Nordens största bilhandlare med en omsättning på över 8 miljarder.

Uppdraget

Samarbetet med Hedin Bil har vuxit från lite småutveckling i WordPress till att vi idag är en digital helhetsleverantör med fokus på utveckling, SEO, konverteringsoptimering, A/B-tester och personalisering.

Lösningen

Arbetet med Hedin Bil är ett löpande uppdrag där vi tar ansvar som en digital helhetsleverantör. Tillsammans har vi två tydliga mål:

  • Skapa inkommande leads till säljavdelningen
  • Göra besökaren mer köpklar när denne går in i en Hedin-anläggning

För att nå detta krävs det ett gediget och långsiktigt arbete med såväl webbplatsen som webbnärvaron som helhet. Vi jobbar med följande delar:

SEO
Vi jobbar både lokalt och nationellt med både nischade och breda sökord. För att nå målet att skapa starka leads jobbar vi nationellt mot sökord som exempelvis begagnade bilar. För att driva besökare till anläggningarna jobbar vi med lokala sökord som exempelvis Mercedes Göteborg.

Konvertering och målmätning
Varje månad jobbar vi med målmätning och analys av trafiken. Vi använder verktyg som Google Analytics och Hot Jar. Konverteringsarbetet sker med löpande A/B-tester och förbättrad användarupplevelse genom personalisering.

Utöver dessa två punkter jobbar vi även med löpande utveckling samt uppdateringar av webbplatsen. Vi tar även ett helhetsansvar för hosting och löpande support och förvaltning.

Resultatet

Sedan samarbetet påbörjades har vi sett en tydlig uppåtgående kurva gällande både relevant trafik och konvertering. Resultatet stäms av flera gånger per månad där också beslut om nya insatser tas. Dialogen och samarbetet gör att de ansvariga hos Mild nästan är som anställda hos Hedin Bil.

KundHedin Bil

BRANSCHFordonsindustrin

ANSVARIGMax Danielsson

UPPDRAGWebbplats, SEO, UX/Konvertering, A/B-tester, Personalisering, Hosting

“Hedin är riktigt bra kunder som ständigt utmanar oss och pushar oss att leverera ännu bättre lösningar.”

- Max Danielsson
Projektledare, Mild Media