Ingrid Segerstedts Gymnasium

Ingrid Segerstedts Gymnasium är en friskola med cirka 300 elever. Skolan bedriver samhällsvetenskapliga studier och är belägen i centrala Göteborg.

Uppdraget

Skolan grundades år 2000 av en grupp engagerade gymnasielärare. Deras idé om en liten, fristående gymnasieskola som tydligt tog avstånd från främlingsfientlighet och rasism har förverkligats och idag läggs stor vikt vid elevinflytande, elevdemokrati och lika värde. Mild Media fick i uppdrag att ta fram en ny, modern webbplats som bättre motsvarade skolans profil och tilltal. Kunden ville även göra webbplatsen responsiv och mer användarvänlig.

Lösningen

Arbetet med webbplatsen skedde gradvis, från inledande skisser och samtal till en tydlig uppfattning om vad som behövde göras. Kunden hade god känsla för estetik och tekniska funktioner, vilket underlättade Mild Medias arbete och bidrog till slutresultatet. Genom fint samarbete togs så en WordPress-baserad webbplats fram som bättre visar skolans verksamhet och miljö. Mild Media åkte även ut och fotograferade på plats.

Resultatet

Mild Media utvecklade en ny webbplats utifrån kundens önskemål och behov. Med sober färgskala, stilrent typsnitt och bilder från skolans egen miljö speglar webbplatsen den hemtrevliga stämning som finns där. Webbplatsen stärker kundens digitala närvaro och bidrar till att fler elever attraheras av deras utbildningar.

KundIngrid Segerstedts Gymnasium

BRANSCHUtbildning, Forskning & Utveckling

ANSVARIGVendela Zarelius

UPPDRAGNy, modern och användarvänlig webbplats

”Det här var ett smidigt projekt som funkade bra! Gott samarbete mellan alla parter och i slutändan ett resultat till belåtenhet! Roligt också när kunden har känsla för färg och form.”

- Vendela Zarelius
Projektledare, Mild Media