Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten invigdes i början av 2018 och har som främsta uppgift att verka för ett jämställt samhälle.

Uppdraget

Mild Medias uppdrag var att skapa en stor idé/kommunikationsplattform, logotyp, grafisk profil, webbplats och diverse mallar, allting anpassat för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Kraven på kvalitativ design, funktion och text var höga, liksom kraven på drift och säkerhet.

Lösningen

Uppdraget delades upp mellan Mild Media och reklambyrån Frank & Earnest, där Mild Media åtog sig kodning, hosting och support medan Frank & Earnest stod för designen. Genom samarbete med projektgruppen hos Jämställdhetsmyndigheten byggdes en webbplats i WordPress. 

Resultatet

Kunden har fått en responsiv, mångfacetterad webbplats med kontrastrik design och många användarmöjligheter. En ny logotyp togs fram, till formen lik en vapensköld där toppen på J:et tillsammans med likamedtecknet antyder svenska flaggan. Avancerade funktioner integrerades, som möjligheten att lyssna på innehållet, få det lättläst eller översatt till engelska, och webbplatsen kopplades samman med Instagram.

KundJämställdhetsmyndigheten

BRANSCHOffentlig sektor

ANSVARIGVendela Zarelius

UPPDRAGIdé/kommunikationsplattform, logotyp, grafisk profil, webbplats och diverse mallar

”Kraven har varit höga, något som stimulerat oss som byrå till att göra vårt yttersta. Ett mycket roligt och viktigt projekt!”

- Vendela Zarelius
Projektledare, Mild Media