Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation. De har 19 distriktsförbund och 72 medlemsförbund med tillsammans närmare 20 000 idrottsföreningar. Riksidrottsförbundets uppgift är att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor både nationellt och internationellt.

Uppdraget

Riksidrottsförbundet gav oss på Mild Media en stor utmaning: deras två webbplatser, svenskidrott.se och rf.se, skulle slås samman till en. Samtidigt ville de ha ny design och struktur för rf.se, något Mild Media fick fullt ansvar för. Parallellt med projektet pågick också ett varumärkesarbete hos RF – grafisk profil och logotyp skulle förnyas.

Lösningen

Vi på Mild Media genomgick en inledande analys- och inventeringsfas. Till vår hjälp hade vi en rad olika användartester, intervjuer och statistik från Google Analytics. Baserat på resultatet av detta arbete, tillsammans med sökvolymer på aktuella sökord, togs wireframes fram. Detta gjordes i nära samarbete med RF för att skapa flöden som så enkelt som möjligt låter besökarna hitta rätt information.

Efter framtagna wireframes skapades en helt ny design för webbplatsen utifrån RF:s nya, grafiska profil. För att hela tiden anpassa designen efter de tekniska begränsningarna som fanns hade designer och utvecklare en nära dialog. Webbplatsen byggdes i EPI-server, särskilt ämnat för många medarbetare som tillsammans utvecklar och hanterar en större organisations webbplats. Detta innefattar webbsidor, intranät och extranät (inloggningsskyddade sidor för exempelvis kunder).

Resultatet

Genom att förena sina båda webbplatser till en har Riksidrottsförbundets närvaro på webben blivit tydligare. Den nya webbplatsen har fått en uppdaterad, mer lättfattlig sidstruktur med hänsyn till deras många stora målgrupper, olika intressenter och prioriteringar samt tekniska begränsningar. Informationen är lätt och tydlig att hitta, webbplatsen är logisk. Därtill speglar designen den grafiska profilen. Allt detta sammantaget har stärkt Riksidrottsförbundets varumärke.

KundRiksidrottsförbundet

BRANSCHSportverksamhet, Idrott & hälsa

ANSVARIGJacob Johannisson

UPPDRAGWebbplats, EPI-server

“Det var riktigt fint att samarbete med ett så kompetent team från RF, dessutom ett roligt projekt som på många sätt varit belönande. Vi är mycket nöjda med vad vi allihop har åstadkommit!”

- Jacob Johannisson
Produktionsledare, Mild Media