Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)

Är ditt företag internationellt med kunder som parle français eller spreche Deutsch? Då kan du vinna mycket på att optimera webbplatsen med flerspråkig SEO.

Värdet i flerspråkig SEO

Sökmotorerna fokuserar alltmer på att ge lokalt relevanta sökresultat, varför en flerspråkig SEO-anpassning av webbplatsen blir avgörande för hur den syns och placerar sig på utländska marknader. Dagens människa är en van internetanvändare. Enkel översättning av sökord och sökfraser för flerspråkig SEO ger oss varken en engagerande upplevelse eller förtroende för webbplatsen.

Detta i sin tur reflekteras på företagets varumärke och verksamhet. Därför bör flerspråkigt innehåll anpassas gentemot varje marknad för att på så sätt skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer.

Flerspråkig SEO i praktiken

Mild Media har många års erfarenhet av sökmotoroptimering och digital marknadsföring. För flerspråkigt SEO-arbete gäller i princip samma strategier som för SEO mot den svenska marknaden. Största skillnaden för oss som digital byrå är att det kan röra sig om flera marknader, flera språk, flera insatser samtidigt medan du som kund inte märker någon skillnad. Du har kontakt med en dedikerad projektledare hos oss på Mild Media för samtliga språk i din flerspråkiga SEO-satsning, och projektledaren bär det övergripande ansvaret.

Förstudie/
analysarbete
Sökmotoroptinering lokalt i Stockholm

I början av varje flerspråkigt SEO-projekt sitter vi ner med kunden för en pratstund. Vi diskuterar vilka utländska marknader kunden vill sökmotoroptimera sin webbplats mot,  vilka produkter/tjänster kunden vill synas med och gör olika analyser, exempelvis nulägesanalys, konkurrentanalys och sökordsanalys. För att kunna utvärdera framstegen med vår flerspråkiga SEO genomför vi även en löpande analys av utvecklingen.

Uppsättning av
målspårning
Målspårning sökmotoroptimering

När trafiken till kundens webbplats ökar vill vi att vårt flerspråkiga SEO-arbete gör något av alla besökare. Exempelvis kan ett mål vara att 25% av dem som sökt på sökordet och klickat på kundens webbplats i träfflistan ska fylla i ett kontaktformulär på en viss landningssida. Vi definierar KPI (de viktigaste målen) och sätter upp dem i Google Analytics samt Google Tag Manager. När mål uppfylls registreras dessa på våra kunders konton.

Technical
audit
Teknisk sökmotoroptimering

Ännu en grundläggande förutsättning för lyckade insatser med flerspråkig SEO är att se över kundens webbplats och dess tekniska funktioner. Om webbplatsen straffas av Google för rent tekniska fel blir även det flerspråkiga SEO-arbetet lidande, varför vi inledningsvis tar fram en åtgärdslista och ser över text-url:er, taggar, mobilanpassning och svarstider. Problemen är oftast lätta att upptäcka och relativt enkla att åtgärda.

Löpande arbete/rapportering
Rapportering sökmotoroptimering

Varje månad genomför vi våra på förhand framtagna flerspråkuga SEO-insatser, vanligtvis enligt en halvårsplan. I dessa insatser ingår bland annat utvärdering av sökord, länkbygge/länkstruktur och strukturändringar vid behov. Vi vill att våra kunder alltid ska veta vad vi gör för dem, därför skapar vi en månatlig placeringsrapport, går igenom månadens insatser samt kommande insatser och ger kunderna tillgång till vårt rapporteringsverktyg.

Vill du komma igång med din flerspråkiga SEO?

Om din webbplats redan drivs med ett flerspråkigt CMS kan vi på Mild Media påbörja vårt flerspråkiga SEO-arbete direkt. Använder ditt företag en annan plattform är du varmt välkommen att höra av dig till oss för att diskutera olika lösningar.

Vi erbjuder flerspråkig SEO på följande språk:

Norska

Danska

Finska

Engelska

Tyska

Franska

Italienska

Spanska

Portugisiska

Polska

Ryska

Arabiska

Kinesiska

Fördelar med flerspråkig SEO

Affärsnytta sökmotoroptimering

De populäraste open source-CMS:erna, exempelvis WordPress, Drupal, Magento och Joomla, erbjuder en rad alternativ för webbplatser med flerspråkig SEO-struktur. De låter oss konfigurera webbplatser med separata domäner, underdomäner och undermappar utifrån en gemensam databas.

Fördelarna med denna lösning är många. Om vi uppdaterar någonting på webbplatsen, designen, produktlistan, prissättningen, sker samma uppdatering av webbplatsens samtliga versioner. På detta sätt sparas tid och du som kund slipper löpa risken att missa en prisändring eller en produkt som inte längre säljs.

Med en gemensam databas finns också möjligheten att länka samman motsvarande sidor på varje språk enligt bästa SEO-praxis.

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi samlat engagerade människor med hög, blandad kompetens inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat!