Hubspot CRM

Med Hubspot CRM kan du ta nästa steg i din digitala satsning mot en verksamhet med full kontroll och tydlig struktur för både sälj och interna marknadsförare.

Mild Media är en del av Hubspots partnerprogram vilket innebär att vi både säljer och supportar verktyget mot kund. För att fullt ut genomföra CRM-byte samt se till att utnyttja de funktioner som finns inbyggt i Hubspots CRM har vi ett antal olika roller som sköter olika delar av projektet. Projektledare som givetvis ansvarar för helheten, CRM-specialist som hjälper till med migrering från befintliga CRM till Hubspots egna samt en digital marknadsförare. Den sistnämnda har som uppgift att koppla samman alla aktuella trafikkanaler som Ads, Facebook osv. I tillägg till detta ansvarar den digitala marknadsföraren för kampanjuppsättning samt lead generering som är en naturlig del av arbetet med Hubspot.

Hur fungerar Hubspot?

I de flesta fall, vare sig det handlar om en e-handel eller en kontaktförfrågan inom B2B är det oerhört viktigt att bearbeta sina potentiella kunder (Lead nurturing). Marknadsavdelningen kan ofta vara nöjda med att generera ett nytt lead via en annons eller organisk trafik. Väl så, men säljarna har här i många fall ha en väldigt uppförsbacke i sina försök att stänga affären. Detta beror på att leadet ännu inte är tillräckligt bearbetat. Marknad bör ha som uppgift att inte bara leverera leads utan framförallt varma leads. Ett varmt lead känner till oss som bolag, har koll på vilka tjänster vi har och vilka kunder vi jobbar med. Har vi lyckats förmedla detta känner den potentiella kunden redan ett visst förtroende för oss och befinner sig ett eller två steg närmare att kunna ta ett beslut. Häri ligger Hubspots styrka. Vi kan exempelvis enkelt sätta upp slingor (sk. sekvenser) där vi via mail löpande förser våra leads men relevant information och kan också mäta det engagemang och klick som våra potentiella kunder skapar. Allt detta engagemang finns sedan sparat i Hubspot tillgängligt för en säljare som när vi anser att vi bearbetat leadet tillräckligt kan gå in och stänga.

 

Leadsgenerering (B2B)

”Vi som jobbar inom B2B borde väl bara använda LinkedIn?” är något vi på Mild får höra ganska ofta. Och svaret är nej, inte bara. Uppfattningen om LinkedIn som enda sociala plattformen för B2B-verksamheter är felaktig, smått föråldrad och uppenbarligen också svår att ta kål på. Den verkar baserad på tanken att sociala medier (exempelvis Facebook och Instagram) är plattformar som bara används/bör användas på fritiden och inte när man jobbar, samt tanken att det är svårt att träffa rätt målgrupp där. Tvärtom, vill vi säga: B2B-verksamheter kan använda sig av flera sociala kanaler. Med god kunskap om alla funktioner, alternativt med en social mediebyrå i ryggen, finns stora möjligheter på det flesta plattformar för denna typ av verksamhet.

 

Lead generation

Hela plattformen bygger på att skapa en gemensam plats för både generering av leads samt hantering av leads. Ofta försöker bolag bygga detta genom att koppla ihop sina system för att försöka nå detta resultat, Hubspot är från grunden klart för detta i och med gemensamma databas för alla tjänster. Detta underlättar inte bara lead generation utan som sagt även hanteringen efter att leadet är inne.

 

Kanaler

Hubspot är motorn och centrum för all marknadsföring som sker. Vi kopplar in de kanaler som är aktuellt i kunden fall. Det kan röra sig om Fb Ads, Fb Organiska inlägg, LinkedIn, Nyhetsbrev eller organisk SEO-trafik. Med alla aktuella kanaler kopplade kan vi utvärdera samtliga från ett och samma ställe. Väldigt enkelt och tidsbesparande.

Fler fördelar med detta är att Hubspot taggar upp alla inkommande leads, leads som konverterar till kund samt värdet på den slutgiltiga affären till respektive kanal. Vi kan nu se vilken kanal som genererar hur många kunder och genererar så mycket intäkter. Detta finns inte i något annat CRM på marknaden.

 

 

Övrigt kring Hubspot

Om ditt säljteam kör Hubspot CRM kan du fullt ut följa dessa aktiviteter. Vi ser antal möten bokade, antal samtal ringda, affären på gång samt avslutade. För att ytterligare förenkla för sälj (de kan behöva all hjälp de kan få) finns det en mängd svarsmallar i mailformat som sälj med en knapptryckning kan skicka ut till exempelvis en kall kontakt som “just nu inte är ute efter en lösning”. Skulle detta lead i framtiden söka upp detta mail och kanske klicka på en länk kommer den aktuella säljaren kunna se denna aktivitet i Hubspot och kanske är leadet nu redo att kontaktas och stängas.

Hubspot innehåller ett antal olika moduler

CRM

Ett av marknadens bästa och enklaste CRM med unika funktioner inom marknadsföring.

Sale

Med denna modul kan säljarna ta del av mallar, utskick och annat som förenklar all hantering av leads.

Marketing

I denna modul jobbar marknadsföringsteam över hela världen för att förse sina säljavdelningar med varma eller helst heta leads.

Vem ska köra hubspot?

Alla bolag som vill ta nästa steg i sitt arbete med digital marknadsföring bör utvärdera om Hubspot kan vara aktuell för verksamheten. Vare sig man går från ett Excel-ark eller en större SalesForce-lösning så finns det funktionalitet som är helt unik i Hubspot ur ett marknadsföringsperspektiv.

Som Hubspot-partner kan Mild Media hjälpa dig och din verksamhet att komma igång med en övergång till ett av marknadens mest intressanta CRM-lösningar. Vi genomför migrering, utbildning av sälj och marknad samt sätter upp kampanjer och kanaler som behöver anslutas.

Läs mer om Hubspot på deras sajt här:

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi valt att samla engagerade människor med stark kompetens kring olika områden inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat.