Sökmotoroptimering (SEO)

Från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö jobbar vi med sökmotoroptimering för kunder i hela landet. SEO är en central del i vårt arbete med digital marknadsföring.

SEO i korthet

Att googla har blivit ett verb, så vanligt är det att söka efter något på webben idag. Bara i Sverige snittar vi på 50 miljoner googlingar per dygn, varför Google har blivit den viktigaste kanalen för digital marknadsföring. Ju högre upp i sökresultaten din webbplats hamnar desto mer trafik, konverteringar och lönsamhet kan ditt företag få. Med andra ord: ska webbplatsen fylla sitt syfte är ett väl utfört SEO-arbete många gånger avgörande.

Sökmotoroptimering (efter engelskans Search Engine Optimization) är arbetsnamnet för flera olika tekniker och metoder med ett syfte: att göra din webbplats synligare för sökmotorerna. När personer söker efter de produkter och tjänster som ditt företag säljer ser ett gediget SEO-arbete till att din webbplats hittas och rankas. SEO-arbetet är långsiktigt, varför man kan se det som en investering – korrekt utfört ger det en stark effekt som genererar tillväxt över tid.

SEO-arbetets delmoment

Varje projekt vi på Mild Media tar oss an är unikt och behöver en anpassad strategi. Dock håller vi oss till vissa grundläggande steg vad gäller mål, definiering av målgrupper, löpande utvärdering och arbete med konvertering. Dessa olika delar av SEO-arbetet definieras initialt i processen, då vi brukar sitta i workshops med våra kunder och låta alla komma till tals. När vi fått en uppfattning om kundens önskemål fortsätter vi med olika analyser.

 

White paper SEO

Här kan du ladda ner och ta del av vårt White paper kring SEO. Här beskriver vi förutom varför bolag bör jobba med SEO och vilka problem man kan stöta på även mer kring vår strategi, utformning av projekt grupper samt upplägg och löpande arbete. Vårt White paper är i PDF.
Ladda ner här:
White paper – SEO

Förstudie/
analysarbete
Sökmotoroptinering lokalt i Stockholm

Inledningsvis gör vi en nulägesanalys, en konkurrentanalys, en mål- och målgruppsanalys samt en sökordsanalys. För att på ett bra sätt kunna utvärdera framstegen med vårt SEO-arbete genomför vi även en löpande analys av utvecklingen. Analysen innefattar nuvarande position för aktuella sökord, konkurrensanalys, nuvarande trafikmängd, konverteringsgrad, bounce rate och Click through rate (Search console). Denna initala fas följs sedan av ytterligare åtgärder.

Definition &
uppsättning av mål
Målspårning sökmotoroptimering

När trafiken till kundens webbplats ökar vill vi att vårt SEO-arbete gör något av alla besökare. Exempelvis kan ett mål vara att 25% av dem som sökt på sökordet och klickat på kundens webbplats i träfflistan ska fylla i ett kontaktformulär på en viss landningssida. Vi definierar KPI (de viktigaste målen) och sätter upp dem i Google Analytics samt Google Tag Manager. När mål uppfylls redovisas detta i automatiska rapporter som skickas antingen vecko eller månadsvis.

Teknisk
analys
Teknisk sökmotoroptimering

Ännu en grundläggande förutsättning för lyckade insatser med sökmotoroptimering är att se över kundens webbplats och dess tekniska funktioner. Om webbplatsen straffas av Google för rent tekniska fel blir även SEO-arbetet lidande, varför vi inledningsvis tar fram en åtgärdslista och ser över text-url:er, taggar, mobilanpassning och svarstider. Problemen är oftast lätta att upptäcka och relativt enkla att åtgärda. Vi erbjuder test av er webbplats nere till höger, se exempel på hur resultatet kan se ut här.

Löpande arbete/rapportering
Rapportering sökmotoroptimering

Varje månad genomför vi våra på förhand framtagna insatser, vanligtvis enligt en halvårsplan. I dessa insatser ingår bland annat utvärdering av sökord, länkbygge/länkstruktur och strukturändringar vid behov. Vi vill att våra kunder alltid ska veta vad vi gör för dem, därför skapar vi en månatlig placeringsrapport, går igenom månadens insatser samt kommande insatser och ger kunderna tillgång till vårt rapporteringsverktyg för att enkelt när det passar er följa utvecklingen.

Några av våra nöjda kunder

Affärsnytta sökmotoroptimering

Affärsnyttan med sökmotoroptimering

Ställd mot traditionella medier blir affärsnyttan med SEO ett faktum. Vi har möjligheten att minimera våra insatser gentemot personer som inte är en del av vår kunds målgrupp, mäta resultatet av insatserna och utifrån detta planera vårt fortsatta arbete.

Dessutom skaffar vi oss en hel del information genom att jobba löpande med synlighet och trafikdrivning, exempelvis vad personerna i det aktuella segmentet är ute efter eller hur de agerar under köpprocessen. Utifrån denna insikt kan vi förfina vårt arbete. Det kan handla om något så detaljerat som att följa kundens besökare på webbplatsen och jobba om faktorer som hindrar dem från att agera enligt våra önskemål.

Organisk trafik tenderar att vara mer benägen till konvertering än annan källtrafik. Besökarna befinner sig i ett aktivt sökande till skillnad från de som lyssnar på radio eller tittar på tv, då marknadsföring ofta upplevs som störande. Därmed är SEO ett av de mest kostnadseffektiva verktygen inom digital marknadsföring.

Lokal sökmotoroptimering

Det blir allt tydligare att sökmotorernas algoritmer fokuserar på lokalt relevanta sökresultat, både mellan länder och mellan städer inom länderna. Svenska Google är inte lika framskridet vad gäller söktekniken som amerikanska Google, dock börjar vikten av lokal sökmotoroptimering kännas av. När vi startar upp ett optimeringsarbete går vi igenom kundens behov av lokala sökträffar och ser om det går att skapa relevans för respektive område.

Stockholm

Stockholm är den största marknaden i Sverige vad gäller lokal sökmotoroptimering. Det innebär stora möjligheter för företag med verksamhet i vår huvudstad och samtidigt hög konkurrens. Med klar strategi, djupgående analysarbete och en tydlig målbild är allting möjligt, så även att optimera för Stockholmsmarknaden.

Göteborg

I Göteborg finns många av våra stora referenser inom lokal sökmotoroptimering. Staden har en stark företagaranda och många lokala företag. För vår del ser vi en viss övervikt av industritunga verksamheter i vår portfölj, vilket visar att även traditionellt konservativa verksamheter hänger med i utvecklingen idag och tar sin digitala närvaro på allvar.

Malmö

Malmö och Öresundsregionen är  under snabb utveckling ur ett företagarperspektiv. Med detta följer ett ökat fokus på arbete med digitala strategier och synlighet, och ett fortsatt starkt behov av lokal sökmotoroptimering. Vi ser många fantastiska möjligheter här!

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi samlat engagerade människor med hög, blandad kompetens inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat!